วงจรตัวเลขจัมโบ้, ชวงจรขับ และไฟกระพริบ

New

AC FLASHER 2 CH 220V 2000W

SEVEN SEGMENT DISPLAY (3"ULTRA-BRIGHT LEDs) SC

SEVEN SEGMENT DISPLAY (5"ULTRA-BRIGHT LEDs) SC

SEVEN SEGMENT DISPLAY (7"ULTRA-BRIGHT LEDS) SC

SEVEN SEGMENT DISPLAY (9"ULTRA-BRIGHT LEDs) SC

4 DIGIT SEVEN SEGMENT DISPLAY (3"ULTRA-BRIGHT LEDs) SC

SEVEN SEGMENT DRIVER

4 DIGIT SEVEN SEGMENT MULTIPLEX DRIVER

SEVEN SEGMENT DISPLAY 3"

SEVEN SEGMENT DISPLAY 5"

SEVEN SEGMENT DISPLAY 7"

SEVEN SEGMENT DISPLAY 9"

4 DIGIT SEVEN SEGMENT DISPLAY 3"

DC FLASHER 15A. (MOSFET DRIVE)