รหัส 3 อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์ และอินเตอร์คอม

รหัส 3 อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์ และอินเตอร์คอม

แนะนำชุดคิต

วงจรต่างๆ ในรหัสนี้ เป็นวงจรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์บ้าน ที่ยากจะหาได้ตามร้านขายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมี ราคาก็มักจะสูง ตัววงจรสามารถนะไปประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองที่มากเกินไป สำหรับชุดวงจรที่ขึ้นต้นด้วย FA จะเป็นชุดวงจรที่ได้รับการประกอบและทดสอบจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้ว

บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์

โฮลสายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี

พ่วงเสียงกริ่งโทรศัพท์ พร้อมบัซเซอร์

แสดงสภาวะโทรศัพท์ ด้วย LED

สวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์

อินเตอร์คอม 2 จุด พร้อมลำโพง 2 ตัว

ขยายเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ พร้อมลำโพง

เครื่องรับโทรศัพท์แบบง่าย

กริ่งโทรศัพท์ กำลังสูง 10W

แสดงสภาวะโทรศัพท์ เฉพาะเครื่อง

ตั้งเวลาเตือนและตัดสายโทรศัพท์ ไม่ใช้ไฟ

อินเตอร์คอม 2 จุด พร้อมเสียงออด

เครื่องดักฟังเสียงจากสายโทรศัพท์

แผงสาธิตเครื่องรับโทรศัพท์

วงจรไฟสัญญาณกริ่งโทรศัพท์ 500W

ไฟกระพริบตามกริ่งโทรศัพท์ 5 LED

อินเตอร์คอม 2 จุด 2 ลำโพง

ป้องกันการดักฟังโทรศัพท์ จากเครื่องพ่วง

เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ใช้คลื่น FM

ป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ จากเครื่องพ่วง

PRODUCT CATEGORIES