วงจรตัวเลขจัมโบ้, วงจรขับ และไฟกระพริบ

New

ไฟกระพริบ 2 ช่อง 220 โวลท์เอซี 2000 วัตต์

ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท)

ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท)

ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท)

ตัวเลขจัมโบ้ 9 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท)

ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว 4 หลัก (LED อัลตร้าไบร์ท)

วงจรขับตัวเลขจัมโบ้

วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก

ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว

5" แบบธรรมดา

ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว

ตัวเลขจัมโบ้ 9 นิ้ว

ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว 4 หลัก

ไฟกระพริบ DC 15 แอมป์ (ใช้มอสเฟต)

PRODUCT CATEGORIES