วงจรตรวจจับ, เตือนภัย และกันขโมย

New

กันขโมย 4 โซน พร้อมรีโมทคอนโทรล

New

กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้

New

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

New

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

กันขโมยรถจักรยานยนต์

ตรวจจับเปลวไฟ

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด)

สวิตซ์รหัสดิจิตอล (1-10 หลัก)

เตือนเปิดประตูค้างหน่วงเวลา

กันขโมย 5 โซน ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

วงจรโทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ 5 เลขหมาย

ชุดเซ็นเซอร์ (ชุดเสริมสำหรับ MXA111)

PRODUCT CATEGORIES