Timer and Game

New

ตั้งเวลาหยอดเหรียญ 2 หลัก 2 รีเลย์

วงจรหน่วงเวลาปิด 1-120 นาที

เกมส์บิงโก้อิเล็กทรอนิกส์ และสุ่มตัวเลข

หน่วงเวลาปิด 220 โวลท์ 1-180 นาที

สวิตซ์สลับเปิด-ปิด 1 วินาที ถึง 9.59 ชั่วโมง 2 ช่อง

สวิตซ์ตั้งเวลา 0-99 ชั่วโมง

ตั้งเวลาเตือน 1-180 นาที (ตั้งเวลาในครัว)

สวิตซ์หน่วงเวลาปิด 0-10 นาที

ตั้งเวลาที่ปัดน้ำฝน

สวิตซ์ตั้งเวลาตู้เกมส์ 0-99 นาที (บวกเวลาได้)

PRODUCT CATEGORIES