วงจรบันทึกเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ

New

โมดูล MP3 5 เสียง ต่อเซ็นเซอร์ได้

บันทึกเสียงดิจิตอล 20-60 วินาที พร้อมขยายเสียง 8 วัตต์

New

เซียมซีเสี่ยงทายแบบมีเสียงพูด ต่อเซ็นเซอร์ได้

New

บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์

New
Best Seller

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว เล่นเสียง MP3

New

วงจรเล่น MP3 10 เสียง ต่อเซ็นเซอร์ได้

วงจรมินิเซอร์ราวด์ 5 ช่อง

คาราโอเกะมิกเซอร์ 3 ช่อง

บันทึกเสียง 680 วินาที 8 ข้อความ พร้อมขยายเสียง 8 วัตต์

วงจรตู้บริจาคพูดได้ พร้อมชุดเซ็นเซอร์และขยายเสียง 8 วัตต์