วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วียู LED 6 ดวง

วียู LED 10 ดวง 2 ทิศทาง

วียู LED 15 ดวง ไร้สาย

ซาวด์ไลท์ 3 ช่อง 2400W 220V