ไฟกระพริบ ใช้ไฟ 220 โวลท์

ไฟกระพริบ AC 220V 1 ช่อง 700W

ไฟกระพริบ AC 220V 2 ช่อง 1400W

ไฟแฟลช 220V

ไฟแฟลชปรับความเร็วได้ (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชทำงานด้วยเสียง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชทำงานด้วยแสง (หลอดแฟลชตรง)