ไฟกระพริบ ใช้ไฟ 220 โวลท์

ไฟแฟลชทำงานด้วยแสง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชทำงานด้วยเสียง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชปรับความเร็วได้ (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลช 220V

ไฟกระพริบ AC 220V 2 ช่อง 1400W

ไฟกระพริบ AC 220V 1 ช่อง 700W

PRODUCT CATEGORIES