ไฟกระพริบ แบบสัญลักษณ์

วงจรไฟวิ่งชี้ทิศทาง LED 21 ดวง

ไฟกระพริบเตือนห้ามสูบบุหรี่ LED 46 ดวง

ไฟกระพริบเตือนระวังอันตราย LED 42 ดวง

ไฟกระพริบเตือน LED 20 ดวง