ไฟกระพริบ ใช้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม

บอร์ดไฟวิ่งสัญลักษณ์ 5x7 จุด 48 ตำแหน่งโปรแกรม

ไฟวิ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ LED 12 ดวง 16 โปรแกรม