Series 1 Flasher Display & Light Games

New

เกมส์หัวก้อย ระบบสั่นสะเทือน

วงจรไฟวิ่งรูปดาวกระจาย LED 25 ดวง

ไฟกระพริบวันฮาโลวีน LED 23 ดวง

New

เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์

New

เซียมซีอิเล็กทรอนิกส์

New

ไฟกระพริบ 1 ช่อง 12V 35W

วงจรแสงหิ่งห้อย กระพริบตอนกลางคืน

วงจรไฟวิ่งเรียงลำดับ LED 18 ดวง

ไฟกระพริบ LED RGB

ซาวด์ไลท์ 3 ช่อง 2400W 220V

วียู LED 15 ดวง ไร้สาย

วียู LED 10 ดวง 2 ทิศทาง

วียู LED 6 ดวง

เกมส์ทดสอบพลังเสียง 10 LED

เกมส์เสี่ยงทายตัวเลข 1 หลัก

เกมส์โยนลูกเต๋า

เกมส์ทดสอบสมาธิ

เกมส์ทดสอบความไว (3 ตำแหน่ง)

เกมส์เต๋าอิเล็กทรอนิกส์

เกมส์หัวก้อย หน่วงเวลาได้

รูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ 10 ดวง พร้อมบัซเซอร์

รูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ 36 ดวง พร้อมบัซเซอร์

ไฟแฟลชทำงานด้วยแสง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชทำงานด้วยเสียง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชปรับความเร็วได้ (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลช 220V

ไฟกระพริบ AC 220V 2 ช่อง 1400W

ไฟกระพริบ AC 220V 1 ช่อง 700W

ไฟกระพริบหุ่นยนต์ LED 7 ดวง

ไฟกระพริบรูปหัวใจคู่ LED 50 ดวง

PRODUCT CATEGORIES