ขยายเสียงโทรศัพท์และดักฟัง

ป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ จากเครื่องพ่วง

เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ใช้คลื่น FM

ป้องกันการดักฟังโทรศัพท์ จากเครื่องพ่วง

เครื่องดักฟังเสียงจากสายโทรศัพท์

ขยายเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ พร้อมลำโพง

บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์

PRODUCT CATEGORIES