พ่วงกริ่งโทรศัพท์

พ่วงเสียงกริ่งโทรศัพท์ พร้อมบัซเซอร์

กริ่งโทรศัพท์ กำลังสูง 10W

วงจรไฟสัญญาณกริ่งโทรศัพท์ 500W