แสดงสถานะโทรศัพท์

ไฟกระพริบตามกริ่งโทรศัพท์ 5 LED

แสดงสภาวะโทรศัพท์ เฉพาะเครื่อง

แสดงสภาวะโทรศัพท์ ด้วย LED

PRODUCT CATEGORIES