ควบคุมด้วยแสงและเสียง

Best Seller

สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด)

Best Seller

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12V

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน

สวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด

สวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง เปิด-ปิด

ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED 21 ดวง

วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง 3 รูปแบบ