ควบคุมด้วยแสงอินฟาเรดและความถี่

รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทคลื่น UHF รับส่ง 1 ช่อง

สวิตซ์ไฟไร้สัมผัส

รีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

ภาครับรีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้

รีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

ภาครับรีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้