ป้องกันและปรับไฟ

หรี่ไฟ 500W

หรี่ไฟ 1,000W

หรี่ไฟ 2,500W พร้อมฮีทซิ้งค์

หรี่ไฟพัดลม 1,000W

โซลิดสเตทรีเลย์ 10A