Series 4 AC Controller By Light,Sound,Remote

New

ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 แบบ 2 ระดับ

New

วงจรสวิตซ์สลับเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 4 รูปแบบ

วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง

วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง 3 รูปแบบ

ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED 21 ดวง

สวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง เปิด-ปิด

สวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน

Best Seller

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12V

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด)

Best Seller

สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

สวิตซ์รหัสอิเลคทรอนิกส์ 10 คีย์

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ

สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 1 วินาที-99 ชั่วโมง

สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด 0-180 นาที อเนกประสงค์

สวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที

สวิตซ์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ

สวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ

ภาครับรีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้

รีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

ภาครับรีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้

รีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

สวิตซ์ไฟไร้สัมผัส

รีโมทคลื่น UHF รับส่ง 1 ช่อง

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

โซลิดสเตทรีเลย์ 10A

หรี่ไฟพัดลม 1,000W

หรี่ไฟ 2,500W พร้อมฮีทซิ้งค์

PRODUCT CATEGORIES