กันขโมย

ยามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลำโพง

กันขโมยรถยนต์ หน่วงเวลาเข้า-ออก

กันขโมยรถยนต์ ตรวจจับการสตาร์ท

กันขโมยอินฟาเรด ตัวรับ-ตัวส่ง

กันขโมยขนาดเล็ก พร้อมสวิตซ์แม่เหล็ก

กันขโมยแบบสัมผัส ลูกบิดประตู