รหัส 6 ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง และวงจรต่อพ่วง

รหัส 6 ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง และวงจรต่อพ่วง

แนะนำชุดคิต

วงจรในรหัส FK6XX นี้ จะประกอบไปด้วยวงจรขยายเสียง วงจรปรีแอมป์ ตัวผสมสัญญาณ และวงจรปรับแต่งเสียง โดยวงจรจะเป็นตัวเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบได้เป็นอย่างดี และนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของวงจรขยายเสียงตั้งแต่ 2 วัตต์ ไปจนถึง 100 วัตต์ สำหรับชุดวงจรที่ขึ้นต้นด้วย FA จะเป็นวงจรที่ได้รับการประกอบและทดสอบจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้ว

New

วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์

ขยายเสียง IC 2W อเนกประสงค์

โทน-คอนโทรล โมโน

เพิ่มเสียงทุ้ม ไอซี โมโน

ป้องกันลำโพง โมโน

ขยายเสียง IC 2+2W สเตอริโอ

โทน-คอนโทรล สเตอริโอ

เพิ่มเสียงทุ้ม ไอซี สเตอริโอ

ป้องกันลำโพง สเตอริโอ รุ่นพิเศษ

New

วงจรขยายเสียงคลาสดี 20 วัตต์ สเตอริโอ

เพาเวอร์แอมป์ IC 8W โมโน

ซุปเปอร์โทน-คอนโทรล โมโน

ปรีไมค์ ทรานซิสเตอร์

New

วงจรขยายเสียงคลาสดี 20 วัตต์ โมโน

เพาเวอร์แอมป์ IC 8+8W สเตอริโอ

ซุปเปอร์โทน-คอนโทรล สเตอริโอ

ปรีพร้อมคอนเด็นเซอร์ไมค์

เพาเวอร์แอมป์ BTL 15W โมโน

สเตอริโอเทียมระบบไอซี

เพาเวอร์แอมป์ BTL 15+15W สเตอริโอ

ปรีไมค์มิกเซอร์ 3 ช่อง ระบบไอซี 4 วอลลุ่ม

เครื่องขยายเสียงสำหรับครู

วงจรลาวด์เนส โมโน

เพาเวอร์แอมป์ OTL 30W โมโน R1%

ลาวด์เนส สเตอริโอ 12V

เพาเวอร์แอมป์ OTL 30+30W สเตอริโอ R1%

เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ เข้า 1 ออก 4 ช่อง

เพาเวอร์แอมป์ OCL 35W โมโน R1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 35+35W สเตอริโอ R 1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 50W โมโน R1%