เครื่องรับวิทยุและวิทยุรับส่ง

New

วงจรเครื่องรับวิทยุ AM/FM แบบ DSP

New

วงจรแผงสาธิต AM 7 TR

จูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว

วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง

วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง

วิทยุแร่ ใช้ไอซี พร้อมหูฟัง

วิทยุรับ-ส่ง 27 MHz พร้อมลำโพง (ชุดละ 2 เครื่อง)

แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง

วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง

PRODUCT CATEGORIES