ควบคุมความเร็วมอเตอร์และไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน รุ่นประหยัด ใช้กับ BATT. 6V

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 12V 0-20W

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 12-50V. 5A.

PRODUCT CATEGORIES