รหัส 9 ตรวจวัดเตือน นาฬิกา และวงจรทั่วไป

รหัส 9 ตรวจวัดเตือน นาฬิกา และวงจรทั่วไป

แนะนำชุดคิต

วงจรในรหัสนี้ จะประกอบไปด้วยวงจรต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งครอบคลุมการวัดและทดสอบ ซึ่งวงจรจะเหมาะกับคุณครูไว้ใช้ในการสอนนักเรียน นักศึกษา เนื่องมาจากมีความประหยัด มีประโยชน์และง่ายในการประกอบ สำหรับชุดวงจรที่ขึ้นต้นด้วย FA จะเป็นวงจรที่ได้รับการประกอบและทดสอบจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้ว

New

4x3 ปุ่มกดแสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมตัวขับ

New

วงจรนับเวลาขึ้น-ลง พร้อมตัวขับ 1 วินาที-99 ชั่วโมง

เตือนฝนตก พร้อมลำโพง

บอกระดับน้ำ 3 ระดับ

ไฟกระตุกความถี่สูง 9V

เครื่องช่วยหูฟังเสียง

วงจรตัด-ต่ออุณหภูมิ 0-100 องศาเซสเซียส

บันทึกเสียงดิจิตอล 20-60 วินาที

นาฬิกาดิจิตอล

ดิจิตอล ดีซีโวลท์มิเตอร์ 0-1000V

ดิจิตอล เคาท์เตอร์ 2 หลัก อเนกประสงค์

บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที

เตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง

ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่

เครื่องไล่ยุง

เครื่องฟอกอากาศ 220V

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล

นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด

ดิจิตอล เอซีโวลท์มิเตอร์ 0-500V

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก ตั้งค่านับได้

เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้

บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมชุดเซ็นเซอร์ และขยายเสียง 8 วัตต์

เตือนปิดประตูตู้เย็น

ตรวจ TR ในวงจร

วงจรไล่หนู-ไล่แมลงสาบ

เครื่องนวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่น 9V

ควบคุมรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง

ตั้งเวลาปลุก 1-240 นาที พร้อมบัซเซอร์

Best Seller

วัดความชื้นในดิน