เครื่องวัดและทดสอบ

บอกระดับน้ำ 3 ระดับ

ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่

ตรวจ TR ในวงจร

Best Seller

วัดความชื้นในดิน

โอห์มมิเตอร์ใช้เสียง พร้อมลำโพง

วัดความเข้มของแสง 5 ระดับ

เครื่องค้นหาโลหะ

ตรวจสอบสัญญาณแสงรีโมทอินฟาเรด

เครื่องบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกาย

เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ LED 8 ดวง

เครื่องตรวจจับเท็จ

เครื่องวัดความสะอาดของน้ำ

เครื่องเช็คไฟ AC ไม่ต้องสัมผัส

เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน

วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา

วงจรควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมเซ็นเซอร์