วงจรช่วยเหลือ

เครื่องช่วยหูฟังเสียง

เครื่องฟอกอากาศ 220V

เครื่องนวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่น 9V

วงจรเปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นเสียงหุ่นยนต์