วงจรควบคุม

วงจรตัด-ต่ออุณหภูมิ 0-100 องศาเซสเซียส

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล

ควบคุมรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา

PRODUCT CATEGORIES