ชุดคิตหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ LICON วิ่งตามแสง

หุ่นยนต์ DACON วิ่งหนีแสง

หุ่นยนต์ FACON ทำงานด้วยเสียง

หุ่นยนต์ SECON ควบคุมด้วยเสียง

หุ่นยนต์ TACON วิ่งตามเส้น

หุ่นยนต์ GEAR LICON วิ่งตามแสง

หุ่นยนต์ GEAR DACON วิ่งหนีแสง

หุ่นยนต์ GEAR TACON วิ่งตามเส้น

หุ่นยนต์ซูโม่ MICRO AVR1 SUPER SUMO

หุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง MICRO AVR2

หุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง MICRO PIC1

หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ MICRO AVR3

หุ่นยนต์ซูโม่ MICRO PIC

New

หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

New

วงจรควบคุมหุ่นยนต์แบบมีสาย