ขยายเสียงสำหรับ IC OTP

ขยายเสียง 1 วัตต์ 3-5 โวลท์ พร้อมลำโพง

ขยายเสียง 8 วัตต์ สำหรับไอซีเสียง OTP

PRODUCT CATEGORIES