เสียงมนุษย์

เสียงแสดงความยินดี 3 เสียง (ตบมือ,หัวเราะ,โห่ร้อง)

เสียงต้อนรับ 5 เสียง

เสียงเตือนระวัง 5 เสียง

เสียงขอความช่วยเหลือ 5 เสียง

PRODUCT CATEGORIES