รหัส 14 ชุดไมโครคอนโทรลและบอร์ดต่อพ่วง Arduino

รหัส 14 ชุดไมโครคอนโทรลและบอร์ดต่อพ่วง Arduino
แนะนำสินค้า

      สินค้าในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อให้วงจรทำงานตามต้องการ โดยสินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นบอร์ดที่นำไปต่อกับบอร์ด ARDUINO รุ่น UNO R3 ชุดเซ็นเซอร์ต่างๆ และรีเลย์การ์ด

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20

บอร์ดทดลอง LED 13 ดวง และ สวิตซ์ 3 ตัว

New

วงจรขยายกระแส TR 5 ช่อง 12V 5A

เซ็นเซอร์วัดความชื้น DHT11

บอร์ดขับ RGB LED

รีโมทอินฟาเรด รุ่น RM952

New

บอร์ดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ์ 6 ตัว

ตัวรับอินฟาเรด รุ่น TSOP4838

บอร์ดทดลองรีเลย์ 1 ตัว

New

บอร์ดทดลองรีเลย์ 2 ตัว

บอร์ดทดลอง 7 เซ็กเม้นต์ 4 หลัก

บอร์ดทดลอง LCD ขนาด 16 x 12

บอร์ดทดลอง REAL TIME CLOCK (RTC)

บอร์ดทดลองอินฟาเรดและความชื้น

บอร์ดทดลองลำโพงและไมค์

โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง

รีเลย์การ์ด 6 ช่อง

New

บอร์ดทดลอง WiFi NODEMCU