เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริม

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20

เซ็นเซอร์วัดความชื้น DHT11

รีโมทอินฟาเรด รุ่น RM952

ตัวรับอินฟาเรด รุ่น TSOP4838

PRODUCT CATEGORIES