D.I.Y.

New

ชุดทดลอง BASIC ELECTRONIC เป็นชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยในชุดจะเป็นลักษณะของการเสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นโฟโต้บอร์ด ทำให้ง่ายต่อการประกอบและศึกษาการทำงานของวงจร ซึ่งชุดวงจรที่จัดไว้ให้ จะประกอบไปด้วย ชุด FK109 ไฟกระพริบ 2 ดวง และ FK278 ไซเรน 6 เสียง จึงทำให้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับทางแสงและเสียงพร้อมกัน

New

ชุดอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชุดอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์มีอะไหล่ให้เลือกใช้มากมาย ไว้ใช้ศึกษาทดลอง รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นอะไหล่ที่นำไปซ่อมได้อีกด้วย