หุ่นยนต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

     ชุดหุ่นยนต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นชุดหุ่นยนต์ที่ใช้ฝึกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ และยังได้ฝึกเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับชุดหุ่นยนต์นั้นจะมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น หุ่นยนต์แบบมีสาย, หุ่นยนต์ที่ควบคุมผ่านระบบ WiFi, หุ่นยนต์ที่ควบคุมผ่านระบบ BlueTooth เป็นต้น

New

หุ่นยนต์ MicroBot 4WD ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (บลูทูธ)

New

หุ่นยนต์ MicroBot เดินตามเส้น

New

หุ่นยนต์ MicroBot หลบสิ่งกีดขวาง

New

หุ่นยนต์ MicroBot SUMO ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (WiFi)

New

หุ่นยนต์ MicroBot ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (บลูทูธ)

New

หุ่นยนต์ MicroBot ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (WiFi)

New

วงจรควบคุมหุ่นยนต์แบบมีสาย

PRODUCT CATEGORIES