FK116

ไฟวิ่งวงกลม LED 10 ดวง

 วงจรไฟวิ่งวงกลม จัดเป็นวงจรไฟวิ่งที่ใช้ในการประดับ เพื่อความสวยงามชนิดหนึ่ง ซึ่งขณะใช้งานมันจะเรียงลำดับไป ทีละดวงวนไปรอบๆ ให้สวยงามได้ไม่น้อยอีกทั้งยังสามารถ ปรับความเร็วในการวิ่งได้อีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 8 มิลลิแอมป์
  • มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.52 x 2.02 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง