FK183

ไฟกระพริบ LED ประหยัดพลังงาน

 วงจรนี้เป็นวงจรไฟกระพริบแบบประหยัดพลังงาน โดยวงจรจะมีตัวเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับแสง ถ้าบริเวณนั้นมืด ไฟก็จะกระพริบเป็นจังหวะ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวงจรไฟนำทาง เพื่อเปิดสวิตซ์ไฟในเวลากลางคืนหรือทำเป็นวงจรเตือนด้านหลังรถจักรยาน เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี (CR2032 ไม่รวมในชุด)
  • ระยะเวลาใช้งานประมาณ 1,200 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง)
  • ความถี่ในการกระพริบ 0.5 วินาที
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.42 x 1.49 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง