วงจรไฟวิ่งไป-กลับ 12 ดวงนี้ เป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งใน บรรดาไฟประดับ เพื่อความสวยงาม วงจรนี้ใช้ LED ทั้งหมด 12 ดวง โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว แถวละ 6 ดวง แถวหนึ่ง สีเขียวอีกแถวหนึ่งสีแดงหรืออาจใช้สีต่างจากนี้ก็ได้ แล้วแต่จะ เห็นว่าสวยงามตามความนิยม

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 12 มิลลิแอมป์
  • มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.80 x 1.77 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง