FK135

ไฟกระพริบ LED 2 สี 2 ดวง

 วงจรไฟกระพริบ LED 2 สี 2 ดวง เป็นวงจรไฟ กระพริบประเภทหนึ่งที่ใช้ LED แบบ 3 ขา ซึ่ง LED ประเภทนี้ให้แสงออกมาเป็น 2 สี ในตัวเดียวกัน คือ สีแดง และสีเขียว และในวงจรนี้จะใช้ LED 3 ขา 2 ตัว ต่อกลับข้าง กัน ดังนั้นจึงทำให้ได้ลักษณะการกระพริบที่แปลกออกไปอีก รูปแบบหนึ่ง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 20-30 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.27 x 1.20 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง