FK171

ไฟกระพริบสลับ หลอดไฟ 3V 2 ดวง

 วงจรไฟกระพริบชุดนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่เหมาะกับผู้ ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นวงจรที่สร้าง ง่ายใช้ทุนน้อยและทำความเข้าใจในการทำงานของวงจรได้ ง่าย เนื่องมาจากมีอุปกรณ์น้อย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 300 มิลลิแอมป์
  • สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้
  • ใช้หลอดไฟ ขนาด 3 โวลท์ 2 ดวง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.68 x 1.06 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง