วงจรชุดนี้ เป็นวงจรลักษณะเหมือนกับไฟฉาย โดยใช้ถ่านไฟฉายเพียงก้อนเดียว ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงสะดวกในการพกพาไปตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แถมยังให้แสงสว่างที่มากเพียงพอสำหรับส่องในที่มืด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 1 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 200 มิลลิแอมป์
  • ใช้ LED สีขาว จำนวน 6 ดวง
  • มีสวิตซ์เปิดปิดการทำงาน
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.41 x 0.68 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง