FK170

ไฟกระพริบเตือนระวังอันตราย LED 42 ดวง

 วงจรไฟกระพริบเตือนระวังอันตรายชุดนี้ เป็นวงจรที่มี ขนาดเล็ก สามารถนำไปติดในบริเวณที่จะเกิดอันตราย เพื่อ เตือนให้ระวังอันตรายในบริเวณนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกัน เหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์ ที่ 9VDC
  • ใช้ LED ขนาด 5 มม. 31 ดวงและขนาด 3 มม. 11 ดวง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.55 x 3.56 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง