FK186

เทียนอิเล็กทรอนิกส์ เป่าดับ

 วงจรเทียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้ เป็นวงจรไฟกระพริบ ที่มีลักษณะการกระพริบคล้ายกับเปลวเทียนที่พิเศษ คือ เราสามารถเป่าเทียนให้ดับได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 15 มิลลิแอมป์
  • ใช้ LED สีเหลือง จำนวน 1 ดวง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.43 x 1.13 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง