วงจรไฟวิ่งรูปกังหัน เป็นอีกวงจรหนึ่งที่สามารถใช้เป็น ไฟประดับอย่างดีทีเดียว เพราะสามารถให้ความสวยงามมาก LED จะติดทีละสี่ดวงเรียงกันเป็นแถวแล้วหมุนไปรอบๆ นอก จากนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ตั้งแต่ช้าๆ จน กระทั่งเร็วขนาดมองเห็นเหมือนใบพัดเครื่องบินทีเดียว

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 18-30 มิลลิแอมป์
  • มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.09 x 2.08 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง