FK172

ไฟกระพริบ 3 จังหวะ ดาวกระจาย LED 19 ดวง

 วงจรไฟกระพริบดาวกระจายชุดนี้ จัดเป็นวงจรไฟกระพริบอีกรูปแบบหนึ่งที่นำ LED มาจัดวางให้เป็นวงกลม 3 ชุด ในการติดจะไล่จากจุดในสุดออกมาด้านนอกสุด วงจรนี้เหมาะสำหรับนำไปประดับ เพื่อความสวยงาม

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์ ที่ 9VDC
  • ใช้ LED ขนาด 5 มม. 13 ดวง
  • มีเกือกม้าไว้สำหรับปรับความเร็วในการกระพริบ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.69 x 3.56 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง