FK165

ไฟแฟลชทำงานด้วยเสียง (หลอดแฟลชตรง)

 วงจรไฟแฟลชทำงานด้วยเสียงชุดนี้ เป็นวงจรไฟแฟลชอีกชนิดหนึ่ง การทำงานของมัน คือ ไฟแฟลชจะติด เมื่อมีเสียงดังขึ้น เป็นวงจรที่ใช้ไฟบ้าน 220 โวลท์ อีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลท์เอซี
  • สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้
  • มีจุดต่อสวิตซ์ เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้ทันที
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.96x 3.05 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง