FK269

เสียงเพลงโลกใบเล็ก (It's a small world) พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงดนตรี

 วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิตอล และโปรแกรมเข้าไปในตัวไอซี ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้จะทำมา จากทางโรงงานผู้ผลิตไอซี เราจะมาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเหล่า นี้ไม่ได้ ซึ่งไอซีในลักษณะนี้เราเรียกมันย่อๆ ว่า ROM และสำหรับในวงจรของเรานี้ตัวไอซี ROM จะทำมาในรูปไมโครชิพและผนึก ติดอยู่กับแผ่นปริ้นท์

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 70 มิลลิแอมป์ ที่ 3 โวลท์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.39 x 1.08 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง