วงจรเสียงเพลงจากไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิตอลและโปรแกรมเข้าไปในตัวไอซี ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้ จะทำมาจากทางโรงงานผู้ผลิตไอซี เราจะมาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้กัน

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • ที่ 3 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 70 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 0.98 x 1.13 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง