FK238

คุณสมบัติสินค้า:

กริ่งสองเสียง (ติ๊งต่อง) พร้อมลำโพง

 วงจรกริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง การทำงานของเครื่องนี้ คือ เมื่อเรากดสวิตซ์แล้ว ปล่อยสวิตซ์ วงจรจะเริ่มทำงาน โดยจะมีเสียงออกลำโพง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 0.99 x 1.06 นิ้ว

สินค้าเกี่ยวข้อง