FK240

ออดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงสัญญาณ

 วงจรออดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวงจรออดขนาดเล็กที่ให้เสียง ดังพอประมาณ วงจรนี้มีจุดที่น่าสนใจ คือ อุปกรณ์น้อย อุปกรณ์ ทั้งหมดถูกออกแบบไว้บนแผ่นปริ้นท์แผ่นเดียว จึงประกอบได้ ง่ายและเหมาะที่จะนำไปติดตั้งตามบ้านหรือห้องพัก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 105 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.02 x 1.06 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง