วงจรเสียงปืนต่างดาวนี้ จัดเป็นวงจรกำเนิดเสียงประหลาด อีกวงจรหนึ่ง ที่ให้เสียงคล้ายกับเสียงปืนในภาพยนตร์ประเภท สตาร์วอร์อะไรทำนองนั้น ซึ่งปกติวงจรประเภทนี้มักจะใช้ไอซี จึงทำให้วงจรมีราคาแพงแต่จากการค้นคว้าทดลอง จึงได้ออกมา เป็นวงจรนี้ โดยใช้ทรานซิสเตอร์เพียง 5 ตัวเท่านั้น การประกอบก็ ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะบนแผ่นปริ้นท์ได้บอกค่าอุปกรณ์ต่างๆ ไว้แล้ว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.98 x 1.19 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง