FK274

มินิออร์แกน 13 คีย์ พร้อมสวิตซ์และลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงอื่นๆ

 วงจรมินิออร์แกนชุดนี้ เป็นวงจรเมโลดี้ออร์แกนอย่างง่าย ที่ให้เสียงทั้งหมด 13 คีย์ การใช้งานก็จะเหมือนกับการใช้งาน ออร์แกนทั่วๆ ไป ซึ่งจะให้ระดับของโทนเสียงที่ต่างระดับกันไป โดยที่สวิตซ์ A จะให้ความถี่ต่ำสุดและสวิตซ์ M จะให้ความถี่สูงสุด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • ในขณะใช้งาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 75 มิลลิแอมป์
  • ในขณะไม่ใช้งาน กินกระแสประมาณ 5 มิลลิแอมป์
  • มีโทนเสียงที่แตกต่างกัน 13 โทนเสียง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.18 x 1.21 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง